FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Archiwum

Nasze strony na nowym serwerze

Od 8 listopada działa nasz nowy, znacznie szybszy serwer komputerowy, zakupiony dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę. Na nowy serwer zostały przeniesione wszystkie usługi informacyjne i katalogowe, to jest strony WWW, FIDKAR FIDES, bazy MAK (w tym EBNT) oraz testowa instalacja EBNT w systemie Koha. Gdyby zauważyli Państwo jakieś nieprawidłowości w działaniu nowego serwera, proszę uprzejmie o ich zgłaszanie. W niedługim czasie uruchomimy też nową docelową wersję Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych (EBNT) w systemie Koha.

Czytaj więcej...

Zakończyło się 19. Walne Zgromadzenie

W środę 4 września we Wrocławiu zakończyło się 19. Walne Zgromadzenie Federacji. W ostatnim dniu odbyły się wybory władz FIDES na kolejną trzyletnią kadencję. Przewodniczącym zarządu został wybrany ponownie ks. Jerzy Witczak, dyrektor Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Poza tym w składzie zarządu zaszła tylko jedna zmiana. W skład zarządu weszli ponownie: dr Bogumiła Warząchowska (kierownik Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) - jako wiceprzewodnicząca, ks. Tomasz Garwoliński (dyrektor Biblioteki WSD Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie) - sekretarz i rzecznik prasowy oraz ks. dr Wacław Umiński CM (dyrektor Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie) - skarbnik. Nowym członkiem zarządu został ks. Andrzej Jakóbczak - dyrektor Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Ponadto wybrana została komisja rewizyjna w składzie: o. Grzegorz Filipiuk OFMCap (przewodniczący), Ewa Poleszak i Edwin Klessa. W walnym zgromadzeniu uczestniczyło 69 osób z 43 bibliotek członkowskich Federacji.

EBNT w systemie Koha

Zapraszamy do testowania nowej wersji Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych, działającej w systemie Koha. Instalacja ta ma jeszcze charakter eksperymentalny i zawiera dane wprowadzone do 8 lipca br. Najbardziej aktualne dane dostępne są nadal w wersji MAK, która obecnie jest wersją podstawową. Jednakże udostępniamy to nowe wydanie naszej bibliografii, aby zaprezentować i przetestować wyszukiwanie w systemie Koha, który ma znacznie więcej możliwości. Prosimy o porównanie wyszukiwania w obu systemach oraz o nadsyłanie uwag i opinii na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Planujemy w niedalekiej przyszłości przeniesienie EBNT na platformę Koha jako podstawową.

Jedność w różnorodności

Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES oraz Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zapraszają na konferencję „Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek akademickich” w ramach XXVII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, ul. Jordana 18.

Czytaj więcej...

Sto tysięcy wyświetleń

atlasLiczba wyświetleń atlasu Mercatora w naszej bibliotece cyfrowej przekroczyła właśnie sto tysięcy! Atlas Minor Gerardi Mercatoris a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus, wydany w Amsterdamie w 1610 roku, umieszczony w Księgozbiorze Wirtualnym FIDES na samym początku, w sierpniu 2006 roku, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Zdigitalizowany egzemplarz pochodzi ze zbiorów Biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Konferencja Dyrektorów

‎22 stycznia na spotkaniu w Bibliotece UKSW w Warszawie dyrektorzy i kierownicy bibliotek UPJPII w Krakowie, UKSW w Warszawie, WT Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, WT Uniwersytetu Warmińskiego w Olsztynie, PWTW "Bobolanum" w Warszawie i PWT we Wrocławiu powołali do istnienia Konferencję Dyrektorów Bibliotek Wydziałów Teologicznych. Konferencja służyć będzie koordynacji pracy i wymianie doświadczeń bibliotek obsługujących wydziały teologiczne. Zebrania przewidziane są raz w roku, analogicznie do podobnych gremiów dyrektorów różnych typów bibliotek. Zaproszeni są przedstawiciele bibliotek wszystkich uczelni posiadających wydziały teologiczne.

„Fides” w Sieci

FidesZakończony został projekt umieszczenia pełnego archiwum naszego czasopisma „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” w Księgozbiorze Wirtualnym FIDES. W postaci cyfrowej dostępne są wszystkie numery z lat 1995-2011 - to jest 20 zeszytów, w tym 13 podwójnych, mających łącznie około 3850 stron. Kolekcja cyfrowa liczy 184 publikacje, ponieważ duża część numerów została opublikowana w postaci pojedynczych artykułów. Jednocześnie na naszych stronach WWW umieściliśmy spisy treści wszystkich numerów, wyposażone w bezpośrednie odnośniki do poszczególnych pozycji. Bieżące numery z 2012 roku nie będą na razie opublikowane online, dostępne są jedynie ich spisy treści. Jest już także gotowa pełna komputerowa bibliografia zawartości „Fides” wyposażona w linki do pełnych tekstów, licząca około 400 pozycji, i niedługo będzie dodana do Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych. Mamy nadzieję, że dostęp online do treści biuletynu FIDES przyczyni się do lepszego poznania historii i osiągnięć naszej Federacji oraz bibliotek członkowskich. Zapraszamy do lektury.

Porozumienie z Europeaną

Europeana logo7 sierpnia Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES podpisała z Fundacją Europeana Umowę o wymianie danych (Data Exchange Agreement), regulującą zasady dostarczania metadanych obiektów cyfrowych do portalu Europeana. Dotyczy ona danych o obiektach umieszczonych w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji FIDES. Nasza biblioteka cyfrowa figuruje jako jeden z dostawców danych do Europeany. Aktualnie - jak widać z podanego tu linku - w Europeanie z Księgozbioru Wirtualnego FIDES pochodzą 1.133 obiekty. Dane są przekazywane za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego jako agregatora. W sierpniu planowana jest przez PCSS kolejna aktualizacja danych przesyłanych do Europeany.

Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej

Rozpoczęła pracę kolejna kościelna biblioteka cyfrowa w Polsce. Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej prezentuje zbiory dwóch bibliotek: Biblioteki im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej oraz Biblioteki Opactwa Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie. Digitalizacja została wykonana dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i obecnie rozpoczęło się umieszczanie w bibliotece cyfrowej zeskanowanych obiektów. Należą one do dziedzictwa kulturowego i obejmują m.in. cenne rękopisy, stare druki, 19-wieczne książki oraz ikonografię, przywiezione przez siostry ze Lwowa, muzykalia pozostałe po cystersach w krzeszowskiej bibliotece, a także druki ze zbiorów Biblioteki WSD w Legnicy. Zob. też: Słynna biblioteka krzeszowska zdigitalizowana 

Podkategorie