Działalność

Spis treści „Fides” nr 2 (35) 2012

W ubiegłym miesiącu ukazał się numer 2(35) za rok 2012 czasopisma „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”. W ten sposób nasz biuletyn powraca do początkowej częstotliwości ukazywania się jako półrocznik. Przypominamy, że od nr 1/2 z 2009 roku jest on czasopismem recenzowanym. Podajemy tu jego spis treści (PDF). Numer bieżący oraz poprzednie są do nabycia u skarbnika FIDES, o. Grzegorza Filipiuka - e-mail: gfilipiuk[at]tlen.pl. Zapraszamy też do lektury w bibliotekach FIDES.

Skończyło się 18. Walne Zgromadzenie FIDES

W dniach 18-20 września w Bibliotece Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego odbyło się trzydniowe XVIII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, zorganizowane w Opolu dla uczczenia jubileuszu 15-lecia działalności Biblioteki WT UO. Drugim gospodarzem spotkania była Centralna Biblioteka Polsko-Niemiecka Caritas im. Josepha von Eichendorffa, również członek Federacji. W spotkaniu i obradach uczestniczyło 58 osób reprezentujących 33 biblioteki. Honorowym gościem zgromadzenia był bp Andrzej Siemieniewski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji FIDES.

Czytaj więcej...

Spis treści czasopisma „Fides” nr 1(34) 2012

Ukazał się kolejny numer czasopisma „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” - nr 1 (34) za rok 2012. Przypominamy, że od nr 1-2 z 2009 roku nasz biuletyn jest czasopismem recenzowanym. Począwszy od obecnego numeru czasopismo redaguje Zarząd Federacji, redaktorem naczelnym jest pani dr Bogumiła Warząchowska, kierownik Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach. Podajemy spis treści i zapraszamy do lektury w bibliotekach. W tym roku planowany jest jeszcze drugi numer biuletynu.

Program 18. Walnego Zgromadzenia

Znamy już szczegóły XVIII Walnego Zgromadzenia Federacji FIDES, które odbędzie się w Opolu w Bibliotece Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w dniach 18-20 września 2012 r. Program przewiduje m.in. obrady i wykłady zaproszonych gości oraz zwiedzanie Biblioteki WT, Centralnej Biblioteki Caritas i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II. Ponadto w ostatnim dniu planowana jest wycieczka na Górę Św. Anny i do Kamienia Śląskiego, gdzie w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się spotkanie z abp. Alfonsem Nossolem. Zapraszamy do wzięcia udziału! Zob. Pełny program XVIII Walnego Zgromadzenia (pdf) 

Zapowiedź XVIII Walnego Zgromadzenia

Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES oraz Biblioteka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i Centralna Biblioteka Caritas im. Józefa von Eichendorffa w Opolu zapraszają na XVIII Walne Zgromadzenie Federacji, które odbędzie się w Opolu w dniach 18-20 września 2012 r. Gościć nas tam będzie Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu i jego Rektor, ks. dr Grzegorz Kadzioch. Zakwaterowanie mamy zapewnione w budynku Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. W programie m.in. zwiedzanie Biblioteki WTUO i Centralnej Biblioteki Caritas oraz wykłady zaproszonych gości. Podczas spotkania przewidziany jest również wyjazd na Górę św. Anny i do Kamienia Śląskiego. Szczegóły organizacyjne podamy wkrótce.

Biuletyn FIDES 2011 i ...

Biuletyn FIDESDzięki staraniom Zarządu i Redakcji ukazał się kolejny podwójny numer czasopisma „FIDES : Biuletyn Bibliotek Kościelnych” za rok 2011, nr 1-2 (32-33). Przypominamy, że od nr 1-2 z 2009 roku nasz biuletyn jest czasopismem recenzowanym. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. dr hab. Jan Bednarczyk, dyrektor Biblioteki UPJPII w Krakowie, a sekretarzem redakcji pani Bogumiła Warząchowska, kierownik Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach. Podajemy tu jego spis treści i zapraszamy do lektury w bibliotekach. Zachęcamy też do przysyłania materiałów na tematy związane z działalnością bibliotek kościelnych, zwłaszcza należących do Federacji.

Jednocześnie zachęcamy do przeczytania historycznego pierwszego numeru Biuletynu z roku 1995, który po digitalizacji dostępny jest od dzisiaj w Księgozbiorze Wirtualnym FIDES.

20-lecie Federacji

W Krakowie w dniach 12-14 września odbyło się 17. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych „FIDES”. Federacja w 20-lecie swojego powstania nadała honorowe członkostwo pięciu osobom, mającym szczególne zasługi dla „FIDES” – sekretarzowi generalnemu Konferencji Episkopatu Polski bp. Stanisławowi Budzikowi, dyrektorowi Biblioteki Narodowej dr. Tomaszowi Makowskiemu, prof. Marii Kocójowej, prof. Marii Pidłypczak-Majerowicz i rektorowi PWT we Wrocławiu ks. prof. Waldemarowi Irkowi. Podczas obrad przedstawiciele ponad 40 bibliotek kościelnych uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz zwiedzili nowoczesną siedzibę tej Biblioteki. Jubileuszowej mszy św. dziękczynnej przewodniczył delegat Episkopatu Polski bp Andrzej Siemieniewski.

Nowy numer biuletynu FIDES

Ukazał się kolejny podwójny numer czasopisma FIDES : Biuletyn Bibliotek Kościelnych - 2010, nr 1-2 (30-31). Od poprzedniego numeru, tj. 2009, nr 1-2, nasz biuletyn jest czasopismem recenzowanym. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. dr hab. Jan Bednarczyk, dyrektor Biblioteki UPJPII w Krakowie, a sekretarzem redakcji pani Bogumiła Warząchowska, kierownik Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach. Podajemy spisy treści dwóch ostatnio wydanych numerów: 2010, nr 1-2 oraz 2009, nr 1-2. Zapraszamy do lektury w bibliotekach. Zachęcamy też do przysyłania materiałów na tematy związane z działalnością bibliotek kościelnych, zwłaszcza należących do Federacji.

Zaproszenie na XVII Walne Zgromadzenie FIDES

Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Biblioteka Główna Polskiej Prowincji Księży Zmartwychwstańców zapraszają na XVII Walne Zgromadzenie Federacji, które odbędzie się w Krakowie w dniach 12-14 września 2011 roku. Podczas tego spotkania świętować będziemy jubileusz 20-lecia działalności FIDES. Gościć nas będzie dyrektor Biblioteki Księży Zmartwychwstańców - ks. Dariusz Tabor CR. Zakwaterowanie i obrady w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Zmartwychwstańców, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków.

Czytaj więcej...