Działalność

Powstaje Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych

List intencyjny w sprawie współpracy przy tworzeniu Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych podpisały w poniedziałek, 25 października, Biblioteka Narodowa i Federacja Bibliotek Kościelnych „FIDES”. Bibliografia rejestrować będzie zawartość ponad 170 tytułów czasopism teologicznych i religioznawczych oraz prac zbiorowych wydawanych przez uczelnie kościelne od roku 1980. List intencyjny podpisali dyrektor BN dr Tomasz Makowski i przewodniczący zarządu Federacji „FIDES” ks. dr Jerzy Witczak.

Czytaj więcej...

XVI Walne Zgromadzenie FIDES

Na zaproszenie ks. dr. Tadeusza Ceynowy, dyrektora Biblioteki WSD Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, XVI Walne Zgromadzenie Federacji FIDES odbyło się w Koszalinie w dniach 20-23 września 2010. Więcej informacji i program Walnego Zgromadzenia - na stronie Biblioteki WSD w Koszalinie.

XV Walne Zgromadzenie FIDES

W dniach 7-10 września 2009 r. odbyło się w Olsztynie w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej "Hosianum" XV Walne Zgromadzenie Federacji FIDES.

Czytaj więcej...

Historia Federacji w skrócie (1991-2006)

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES zainicjowana została 23 września 1991 roku w Warszawie na spotkaniu zorganizowanym przez ks. Krzysztofa Goneta, ówczesnego wicedyrektora Biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego.

Czytaj więcej...

Uruchomienie Księgozbioru Wirtualnego Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

Uroczystego otwarcia biblioteki wirtualnej (cyfrowej) FIDES dokonał ks. bp Piotr Jarecki, sufragan Archidiecezji Warszawskiej, w dniu 27 września 2006 r., podczas obrad XII Walnego Zgromadzenia FIDES.

Czytaj więcej...

Apel do uczestników Kongresu Teologów Polskich

Lublin, 12-15 września 2004 r. - Więcej... (plik pdf)

Sprawa „rok 1960”

Książki, skonfiskowane przez Władze PRL w bibliotekach kościelnych w roku 1960, wracają do właścicieli [21.09.2004].

Czytaj więcej...

Informacje o Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

 

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES powstała 23 września 1991 roku (grupa inicjująca) a została oficjalnie erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 18 marca 1995 r. Delegatem KEP ds. Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES jest ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski - biskup pomocniczy z Wrocławia. Patronem Federacji jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

Federacja zrzesza obecnie 84 biblioteki członkowskie, w tym większość bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych. Podstawowym celem Federacji jest usprawnianie działalności polskich bibliotek kościelnych, wdrażanie postępu technicznego, a w szczególności koordynacja prac nad komputeryzacją tych bibliotek.

Federacja FIDES od 1995 roku należy do BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie) jako jeden z dwunastu członków zwyczajnych tej organizacji. Delegat Federacji bierze udział w corocznych Zgromadzeniach Generalnych BETH.


Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES
01-015 Warszawa, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
Adres do korespondencji:
Plac Katedralny 14, 50-329 Wrocław (Sekretariat FIDES)
NIP: 951-20-00-858,  REGON: 011888853
Nr konta bankowego:
BGŻ S.A. 63 2030 0045 1110 0000 0001 7110