Działalność

Uruchomienie Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych

2 kwietnia 2011 roku – w hołdzie Janowi Pawłowi II – Federacja „FIDES” uruchamia nowy serwis informacyjny: Elektroniczną Bibliografię Nauk Teologicznych. Baza jest tworzona we współpracy z Biblioteką Narodową, zgodnie z listem intencyjnym, podpisanym 25 października ubiegłego roku. Aktualnie zawiera prawie 63 tys. opisów artykułów. Nowością jest połączenie w jednej bazie bibliografii zawartości czasopism z zawartością prac zbiorowych. Szeroko mają być też wykorzystane zbiory bibliotek cyfrowych – poprzez podawanie odnośników do pełnych tekstów. Bibliografia FIDES jest pomyślana jako kontynuacja „Bibliografii Nauk Kościelnych za lata 1940-1979” stworzonej przez ATK w Warszawie – stąd obejmuje dokumenty wydawane od 1980 roku. Zapraszamy do współtworzenia tej bibliografii oraz do szerokiego jej wykorzystania. Więcej...

Powstaje Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych

List intencyjny w sprawie współpracy przy tworzeniu Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych podpisały w poniedziałek, 25 października, Biblioteka Narodowa i Federacja Bibliotek Kościelnych „FIDES”. Bibliografia rejestrować będzie zawartość ponad 170 tytułów czasopism teologicznych i religioznawczych oraz prac zbiorowych wydawanych przez uczelnie kościelne od roku 1980. List intencyjny podpisali dyrektor BN dr Tomasz Makowski i przewodniczący zarządu Federacji „FIDES” ks. dr Jerzy Witczak.

Czytaj więcej...

XVI Walne Zgromadzenie FIDES

Na zaproszenie ks. dr. Tadeusza Ceynowy, dyrektora Biblioteki WSD Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, XVI Walne Zgromadzenie Federacji FIDES odbyło się w Koszalinie w dniach 20-23 września 2010. Więcej informacji i program Walnego Zgromadzenia - na stronie Biblioteki WSD w Koszalinie.

XV Walne Zgromadzenie FIDES

W dniach 7-10 września 2009 r. odbyło się w Olsztynie w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej "Hosianum" XV Walne Zgromadzenie Federacji FIDES.

Czytaj więcej...

Historia Federacji w skrócie (1991-2006)

Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” zainicjowana została 23 września 1991 roku w Warszawie na spotkaniu zorganizowanym przez ks. Krzysztofa Goneta, ówczesnego wicedyrektora Biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego.

Czytaj więcej...

Uruchomienie Księgozbioru Wirtualnego Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

Uroczystego otwarcia biblioteki wirtualnej (cyfrowej) FIDES dokonał ks. bp Piotr Jarecki, sufragan Archidiecezji Warszawskiej, w dniu 27 września 2006 r., podczas obrad XII Walnego Zgromadzenia FIDES.

Czytaj więcej...

Apel do uczestników Kongresu Teologów Polskich

Lublin, 12-15 września 2004 r. - Więcej... (plik pdf)

Sprawa „rok 1960”

Książki, skonfiskowane przez Władze PRL w bibliotekach kościelnych w roku 1960, wracają do właścicieli [21.09.2004].

Czytaj więcej...