FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Zapowiedź 27 Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”

Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" oraz ks. dr Tomasz Krzysztofiak, dyrektor biblioteki Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie zapraszają na XXVII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides"

Miejsce: Gniezno

Termin: 5-7 września 2022 r. (poniedziałek-środa)

W programie m. in.:

  • obrady Federacji
  • wybory Przewodniczącego i Zarządu
  • msza pod przewodnictwem Ks. prymasa abp Wojciecha Polaka
  • zwiedzanie katedry gnieźnieńskiej ze słynnymi Drzwiami Gnieźnieńskimi z XII w.
  • zwiedzanie muzeum archidiecezjalnego w którym jest m.in. zbiór sztuki złotniczej z eksponatami sięgającymi X w.
  • zwiedzanie archiwum archidiecezjalnego, które w swoich zbiorach ma bogatą kolekcję średniowiecznych rękopisów wraz z pergaminowym kodeksem z IX w.