Dokumenty dotyczące bibliotek kościelnych

  1. Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska Pastor bonus (28 czerwca 1988).
    „Pośród dóbr historycznych szczególne znaczenie mają wszystkie dokumenty prawne dotyczące życia i duszpasterskiej troski, a także określające prawa i obowiązki diecezji, parafii, kościołów i innych osób prawnych ustanowionych w Kościele. To historyczne dziedzictwo przechowywane zarówno w archiwach, jak i w bibliotekach, niech będzie powierzone kompetentnemu personelowi w tym celu, by uchronić dokumenty przed zaginięciem” (art. 101 § 1 i 2).

  2. Jan Paweł II, Przemówienie z okazji poświęcenia Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 11 czerwca 1999) [plik mp3]

  3. Papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury, Biblioteki kościelne w misji Kościoła (19 marca 1994).
    Zawiera: 1. Kościół, kultura, dobra kultury, biblioteki. 2. Znaczenie i wartość bibliotek w Kościele: centrum powszechnej kultury. 3. Papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury i biblioteki kościelne. 4. Wskazówki co do działalności bibliotek kościelnych.