2005, nr 1/2(20/21)

fides_nr_20_21

Słowo wstępne
Ks. Jan Bednarczyk

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK

Z ŻYCIA BIBLIOTEK

O KSIĄŻKACH I CZASOPISMACH. INFORMACJE I RECENZJE

Z HISTORII

BIBLIOTEKARZE

DZIAŁ URZĘDOWY