Informacje o Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”

 

Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” powstała 23 września 1991 roku (grupa inicjująca), a została oficjalnie erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 18 marca 1995 r. Delegatem KEP ds. Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” jest ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski - biskup legnicki. Patronem Federacji jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

Federacja zrzesza obecnie 83 biblioteki członkowskie, w tym większość bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych. Podstawowym celem Federacji jest usprawnianie działalności polskich bibliotek kościelnych, wdrażanie postępu technicznego, a w szczególności koordynacja prac nad komputeryzacją tych bibliotek.

Federacja „Fides” od 1995 roku należy do BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie) jako jeden z piętnastu członków zwyczajnych tej organizacji. Delegat Federacji bierze udział w corocznych Zgromadzeniach Generalnych BETH.

VIAF ID: 264428268


Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides”
01-015 Warszawa, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
Adres do korespondencji:
Plac Katedralny 14, 50-329 Wrocław (Sekretariat „Fides”)
NIP: 951-20-00-858,  REGON: 011888853
Nr konta bankowego:
BNP Paribas 63 2030 0045 1110 0000 0001 7110