Statut „Fides”

  • Konferencja Episkopatu Polski podczas 377. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Lublinie w dniach 13-14 października 2017 r., zatwierdziła zmiany Statutu Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, przyjęte na mocy uchwały XXIII Walnego Zgromadzenia Federacji z dnia 6 września 2017 r.

    Tekst obowiązującego Statutu [PDF]
    Skan Uchwały KEP nr 19/377/2017 z dnia 13 października 2017 r. wraz z załącznikiem [PDF graficzny]

  • Po raz pierwszy Statut Federacji „Fides” został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski na okres pięciu lat wraz z erygowaniem Federacji na sesji plenarnej w dniu 18 marca 1995 r. Następnie Konferencja Episkopatu Polski podczas 304. Zebrania Plenarnego w Gnieźnie, w dniu 29 kwietnia 2000 r., wyraziła zgodę na przedłużenie ważności Statutu i zatwierdziła proponowane zmiany.

    Tekst Statutu z dnia 29 kwietnia 2000 r. (nieaktualny) [PDF]