Fides. Rocznik Bibliotek Kościelnych

 

ISSN 1426-3777

Czasopismo ukazuje się od 1995 roku jako półrocznik wydawany przez Federację Bibliotek Kościelnych „Fides”. Drukowane jest w formacie A5, a średnia objętość zeszytu wynosi ok. 200 stron. Jako organ wydawniczy Federacji zgodnie z założeniami statutowymi pełni funkcję popularyzatora informacji o jej działalności oraz zamieszcza artykuły poświęcone historycznym i aktualnym problemom bibliotek kościelnych. Początkowym zamysłem Redakcji było dostarczanie informacji niezbędnej dla unowocześnienia warsztatu pracy bibliotekarzy, związane z komputeryzacją bibliotek oraz wymianą doświadczeń w tym zakresie między bibliotekami teologicznymi, seminaryjnymi, diecezjalnymi, parafialnymi i zakonnymi. Następnie współpraca ta poszerzyła zakres działań o digitalizację zbiorów, współtworzenie biblioteki cyfrowej i opracowanie bibliografii nauk teologicznych, co znalazło odzwierciedlenie w publikowanych materiałach na łamach „Fides”.

W planach redakcyjnych było wydawanie corocznie dwóch zeszytów. W 1995 roku ukazał się pierwszy zeszyt, a w 1996 i 1997 wyszły dwa zeszyty łączone. W latach 1998 i 1999 udało się wydać Biuletyn w formie półrocznika. Od 2000 roku do 2011 roku wychodziły co roku zeszyty łączone, a od 2012 czasopismo zaczyna ukazywać się regularnie jako półrocznik. Od 2023 roku czasopismo staje się rocznikiem i zmienia swój podtytuł.

Komitet redakcyjny Biuletynu tworzą członkowie Zarządu Federacji. W trakcie ukazywania się czasopisma następowały zmiany w składzie redakcji. Pierwszym redaktorem naczelnym został ks. Jan Bednarczyk – przewodniczący Federacji, a sekretarzem Małgorzata Janiak. Pozostali członkowie: ks. Krzysztof Gonet, Piotr Latawiec, Ewa Poleszak, ks. Jerzy Witczak tworzyli zespół redakcyjny do pierwszych zeszytów. W 1998 roku ze składu redakcyjnego odeszli ks. K. Gonet i E. Poleszak, a ich miejsce zajęli s. Genowefa Godlewska i Edwin Klessa. W latach 2001-2008 czasopismo redaguje Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” z redaktorem naczelnym ks. J. Bednarczykiem, sekretarzem M. Janiak, a składem komputerowym, opracowaniem graficznym i korektą zajmują się Dorota Górska i M. Janiak. Natomiast od 2009 roku Biuletyn jest czasopismem recenzowanym, a w skład redakcji weszła Bogumiła Warząchowska – przedstawiciel Zarządu Federacji, pełniąc obowiązki sekretarza pisma do 2011 roku. W 2011 roku dotychczasowy zespół redakcyjny zrezygnował z dalszego tworzenia Biuletynu, a pracę redakcyjną przejął Zarząd Federacji. Od 2012 roku funkcję redaktora naczelnego pełniła dr Bogumiła Warząchowska. W tym samym roku została powołana Rada Naukowa czasopisma. W 2022 roku redaktorem naczelnym został ks. dr Kamil Zadrożny.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • ks. Kamil Zadrożny - redaktor naczelny
 • ks. Tomasz Garwoliński - sekretarz redakcji
 • ks. Jerzy Witczak
 • Grzegorz Filipiuk OFMCap,
 • ks. Piotr Tylec
 • Viktorija Vaitkevičiūtė

RADA NAUKOWA

 • ks. dr Anton Babják, Ružomberk
 • dr hab. Henryka Ilgiewicz, Wilno
 • dr hab. Maria Kocójowa, prof. UJ
 • dr hab. Swietłana Krawczenko, Łuck
 • dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz, prof. UP
 • bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski
 • prof. dr hab. Irena Socha
 • ks. dr Stanisław Zimniak SDB, Rzym

 

INDEKSOWANIE W BAZACH NAUKOWYCH

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawie zakupu zeszytów „Fides” można się zwracać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.