2006, nr 1/2(22/23)

fides_nr_22_23

Słowo wstępne
Ks. Jan Bednarczyk

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK

Z ŻYCIA BIBLIOTEK

O KSIĄŻKACH I CZASOPISMACH. INFORMACJE I RECENZJE

DZIAŁ URZĘDOWY