2009, nr 1/2(28/29)

fides_nr_28_29

Słowo wstępne
Ks. Jan Bednarczyk

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK

Z ŻYCIA BIBLIOTEK

O KSIĄŻKACH I CZASOPISMACH INFORMACJE I RECENZJE

HISTORIA, FILOZOFIA

DZIAŁ URZĘDOWY