2012, nr 2(35)

fides_nr_35

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Digitalizacja zbiorów – z doświadczeń Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
  ks. Jerzy Witczak

 • Jasnogórska Biblioteka Maryjna
  o. Jan Pach OSPPE

 • Powstanie i rozwój Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
  Urszula Grabińska

 • Działalność i organizacja Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie na przestrzeni trzydziestu lat istnienia
  Magdalena Florianowicz, Monika Zielonka

 • Zagadnienie gromadzenia w bibliotekach parafialnych
  Justyna Waluś

 • Dokumenty muzyczne w zbiorach Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
  Martyna Darowska

 • Między katalogowaniem a digitalizacją. Projekt bazy starodruków z Biblioteki Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie
  Klaudia Socha

 • Niektóre problemy pojawiające się przy opracowaniu książki napisanej w języku ormiańskim. Doświadczenia własne
  Arletta Nersesyan, Elżbieta Słoń

 • Publikacje pracowników Wydziału Teologicznego w bazie „Bibliografia dorobku pracowników Uniwersytetu Śląskiego”
  Eliza Lubojańska

 • Wśród starodrukowych edycji Biblii w zbiorach Biblioteki Teologicznej w Katowicach (część 1)
  Weronika Pawłowicz

 • Potrydenckie mszały weneckie z XVI i XVII wieku w polskich bibliotekach kościelnych
  Agnieszka Górniak

 • Zakony mnisze na wschodnich kresach Rzeczypospolitej w świetle bibliografii bibliologicznych 1937-2001
  Agnieszka Bajor

 • Społeczno-kulturalny aspekt listów pasterskich i orędzi biskupa Stanisława Adamskiego publikowanych na łamach „Wiadomości diecezjalnych” w latach 1930-1939
  Gabriela Łącka

 • „Chodź ze mną” – gazetka Parafii świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach
  Joanna Polok

 • Stosunki węgiersko-polskie w kombatanckich wspomnieniach w zbiorach Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
  Małgorzata Rek

 

KOMUNIKATY

 • Śladami dziedzictwa kardynała Francisca Jiméneza de Cisnerosa w Alcalá de Henares
  Maria Kycler

 • Kościelne zbiory muzyczne w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Rekonesans badawczy
  Hanna Bias

 

RECENZJE

 • Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych, pod red. naukową Macieja Bały, Stanisława Dziekońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012 (Recenzja)
  Piotr Latawiec

 • Marek Urbańczyk, Ochrona i konserwacja organów zabytkowych na tle rozwoju sztuki organmistrzowskiej. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2011 (Recenzja)
  Hanna Bias

 

SPRAWOZDANIA

 • Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL-u. Sesja naukowa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, 15 marca 2012 r.)
  Barbara Kołodziej, Gabriela Łącka