2013, nr 1(36)

fides_nr_36

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Biblioteka i księgozbiór cystersów z Rud
  ks. Franciszek Wolnik

 • Biblioteka klasztorna Beuron
  Zdzisław Gębołyś

 • Zespół Akta Seminarium Duchownego w Sandomierzu 1818-1980 w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu
  Monika Kopeć, Dorota Rejman

 • Dokumenty życia społecznego w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zarys problematyki
  Jolanta Hibszer

 • Księgozbiór red. Jerzego Turowicza w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
  Magdalena Nagięć

 • Droga do powstania Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
  Wanda Matwiejczuk

 • Początki Biblioteki Cyfrowej Diecezji Legnickiej
  ks. Bogusław Drożdż

 • Konserwacja całkowita na przykładzie dwóch woluminów z Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu
  Monika Kopeć

 • Jak pomóc książce? Konserwacja zachowawcza i tradycyjna zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu
  Dorota Rejman

 • „Nasza Wspólnota” – pismo parafii i pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach
  Barbara Stawowczyk

 • Drobny przyczynek do historii świętych obrazków
  Elżbieta Słoń

 • Wojciech Kilar – doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wystawa tematyczna
  Barbara Kołodziej

 • Prace nad konwersją danych z programów SOWA i MAK do nowego systemu bibliotecznego ALEPH. Doświadczenia Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego
  Bożena Smentek

 • Strona internetowa Wydawnictwa Dehon Księży Sercanów
  Renata Dulian

 • Strona internetowa Wydawnictwa Serafin
  Renata Dulian

 

KOMUNIKATY

 • Biblioteka Parafialna w Trzciance to nie tylko książki
  Edwin Klessa

 • Dni Bibliotek Gnieźnieńskich
  Mateusz Stróżewski

 • Wspomnienie o śp. Jerzym Swianiewiczu
  Ewa Poleszak

 

RECENZJE

 • Piotr Litka, Katyński kurier ks. Stefan Niedzielak
  Renata Dulian

 

SPRAWOZDANIA

 • Mokslinä biblioteka kultūros permainų ir technologijos inovacijų sąlygomis. Konferencja (Wilno, 3-4 maja 2012 roku)
  s. Teresa Chomiczewska

 • Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (Kraków, 17-18 września 2012 roku)
  Magdalena Nagięć

 • Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich. Konferencja bibliotekarzy muzycznych (Gniezno, 26-28 września 2012 roku)
  Justyna Waluś

 • CINiBA – biblioteka otwarta. Sprawozdanie z uroczystego otwarcia (Katowice, 12 października 2012 roku)
  Gabriela Łącka

 

Z ŻYCIA FEDERACJI

 • Sprawozdanie z pracy zarządu i przewodniczącego FIDES za okres 15 września 2011 – 18 września 2012 roku
  ks. Jerzy Witczak

 • Sprawozdanie z obrad XVIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Opole, 18-19 września 2012 roku)
  Wacław Umiński CM

 • Relacja z XVIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Opole, 18-20 września 2012 roku)
  Konrad Kotala