2013, nr 2(37)

fides_nr_37

 

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Promocja bibliotek naukowych wyższych szkół państwowych i niepaństwowych
  Magdalena Nagięć

 • Formy promocji w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
  Danuta Rebech, Marta Wójtowicz-Kowalska

 • Wystawy w Bibliotece Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku
  Teresa Chomiczewska

 • Książki o wierze na Rok Wiary. Analiza porównawcza
  Elżbieta Słoń

 • Przyszłość historii? Internetowa E-ncyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku
  Ewa Szafraniec

 • Działalność kulturowa katolickiego duchowieństwa górnośląskiego w XIX wieku
  Paula Waga

 • Tradycje kulturowe Bytomia i udział Kościoła lokalnego w ich kształtowaniu
  Stanisław Korfanty

 • Archiwalno-biblioteczna działalność biskupa Wincentego Urbana
  Monika Jóźwiak

 • Biblioteki parafialne w Bydgoszczy. Zarys problematyki
  Magdalena Apiecionek

 • Biblioteka parafialna przy parafii pw. Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie
  Weronika Pawłowicz

 • „Parafia u Jezusa i Maryi” – tygodnik parafii pod wezwaniem Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie
  Michał Lubina

 • Działania zmierzające do usprawnienia Cyfrowej Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu
  Monika Kopeć

 • Ratowanie zabytkowego księgozbioru Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu
  Dorota Rejman

 • Remont biblioteki seminaryjnej we Włocławku
  ks. Krzysztof Kamiński

 

RECENZJE

 • Przezacny żywot świętego Wawrzyńca, patrona bibliotekarzy, biedaków i innych, także z okazji rocznic nadobnych wydany A.D. MMIX w mieście Ruda Śląska na Górnym Śląsku, Krystian Gałuszka (red.)
  Weronika Pawłowicz

 • Bogumiła Warząchowska, Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w województwie śląskim (1922-1939)
  Barbara Kołodziej

 

SPRAWOZDANIA

 • Biskup August Hlond i jego diecezja. W rocznicę powstania administracji apostolskiej Śląska polskiego. Wystawa (Katowice, listopad 2012 – styczeń 2013 roku)
  Barbara Kołodziej

 • Protokół ze spotkania przedstawicieli bibliotek wydziałów teologicznych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 22 stycznia 2013 roku)
  Jakub Kowalski

 • Promocja periodyku popularnonaukowego o historii Górnego Śląska – „CzasyPismo” (Katowice, 20 lutego 2013 roku)
  Gabriela Łącka

 • Benedykt XVI – teolog. Wystawa (Katowice, luty–marzec 2013 roku)
  Eliza Lubojańska

 • Rok Wiary, rok nowej ewangelizacji. XIX Targi Wydawców Katolickich (Warszawa, 11-14 kwietnia 2013 roku)
  Jakub Kowalski

 • Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek akademickich. Konferencja (Katowice, 24 kwietnia 2013 roku)
  Barbara Kołodziej

 • IX Kiermasz Wydawców Katolickich (Katowice, 24-25 maja 2013 roku)
  Bogumiła Warząchowska