2014, nr 1(38)

fides_nr_37

 

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Badania proweniencyjne w bibliotekach kościelnych
  Maria Pidłypczak-Majerowicz

 • Piękno druków z XVI wieku na przykładzie zabytkowego księgozbioru Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie w świetle wystąpień na sesji naukowej
  ks. Tomasz Garwoliński

 • Prace nad Katalogiem druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie
  bp Julian Wojtkowski

 • Wspólne dziedzictwo. Ekslibrisy i inne znaki własnościowe ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie
  ks. Tomasz Garwoliński

 • Działalność oświatowa katolickiego duchowieństwa górnośląskiego w XIX wieku
  Paula Waga

 • „Siewca Prawdy” – tygodnik diecezji sandomierskiej w latach 1931-1939
  Michał Leszczyński

 • Dostęp do informacji o współczesnej kieleckiej prasie parafialnej
  Elżbieta Słoń

 • Promocja bibliotek kościelnych w mediach społecznościowych
  Katarzyna Jamrozik, Anna Musioł, Dorota Siwecka

 • Strony WWW bibliotek jako element promocji i narzędzie komunikacji z użytkownikiem
  Anna Wałek

 • Katalog centralny NUKAT – dziesięć lat współkatalogowania
  Monika Jóźwiak

 • „Jam Dawid, pasterz, Piastowy syn”. O twórczości Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II
  Renata Dulian

 • Biblioterapia w bibliotekach kościelnych. Niepraktykowana, ale potrzebna i atrakcyjna forma zajęć z czytelnikiem
  Małgorzata Chudy

 • Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 2001-2005
  Ryszard Żmuda

 

KOMUNIKATY

 • Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – mgr Piotr Latawiec, starszy kustosz dyplomowany
  Ryszard Żmuda

 

RECENZJE

 • Strona internetowa Wydawnictwa TUM Archidiecezji Wrocławskiej
  Renata Dulian

 • Wydawnictwo Flos Carmeli Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych – strona internetowa
  Renata Dulian

 

SPRAWOZDANIA

 • Jubileusz trzydziestolecia Biblioteki Parafialnej w Trzciance
  Jadwiga Witkowska

 • Rok Wiary. Dokumenty i przewodniki po drodze wiary. Wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, kwiecień-sierpień 2013 roku)
  Ewa Olszowy

 • Nagroda Lux ex Silesia dla ks. prof. Wincentego Myszora. Nauka – dydaktyka – organizacja. Wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego i Księgarnię św. Jacka (Katowice, wrzesień-grudzień 2013 roku)
  Agata Muc

 • Błogosławiony Emil Szramek. Męczennik. Promocja książki (Katowice, 5 listopada 2013 roku)
  Gabriela Łącka

 

Z ŻYCIA FEDERACJI