R. 21(2015), nr 1(40)

fides_40

Pobierz cały (PDF)

 • Czterdziesty numer i dwadzieścia jeden lat
  bp Andrzej Siemieniewski

 

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Niepoprawny marzyciel czy człowiek o otwartym umyśle – bibliotekarska działalność ks. dr. hab. Jana Bednarczyka
  Marta Wójtowicz-Kowalska, Danuta Rebech

 • Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie z perspektywy historycznej
  ks. Ryszard Banach

 • Biblioteka Biskupów Warmińskich w Lidzbarku. Zarys dziejów
  ks. Tomasz Garwoliński

 • Cyrylickie księgi religijne w cerkwiach greckokatolickich i prawosławnych na Łemkowszczyźnie
  Maria Pidłypczak-Majerowicz

 • Zbiór starych druków w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie
  Magdalena Florianowicz

 • Renowacja i konserwacja Biblioteki Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie. Nowa funkcja i zakres oddziaływania
  Leonard Ogierman

 • Książka szkolna w lwowskich szkołach i gimnazjach w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku
  Marta Nadraga

 • Dziedzictwo Kościoła w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej
  Weronika Pawłowicz

 • Dziedzictwo kulturowe Kościoła w Tarnowskiej Bibliotece Cyfrowej
  Iwona Gleisner

 • Biblioteki kościelne na łamach „Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Piśmiennictwo zagraniczne”
  Ewa Olszowy

 • Wdrażanie systemu komputerowego PROLIB w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zarys problematyki
  Barbara Kołodziej, Gabriela Łącka

 • „Wiadomości Fary św. Barbary” – tygodnik parafii św. Barbary w Chorzowie
  Agata Muc

 • Duszpasterstwo Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej na tle współczesnego duszpasterstwa specjalistycznego w archidiecezji katowickiej
  ks. Henryk Olszar

 • Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1952-2012
  Ryszard Żmuda

 

KOMUNIKATY

 • Z wizytą na wschodniej Słowacji. Wyjazd szkoleniowy do Preszowa w ramach programu Erasmus
  Eliza Lubojańska, Ewa Olszowy

 • Pozyskiwanie funduszy na konserwację zasobów bibliotecznych
  Alicja Kuberka

 • Tarnowska Biblioteka Cyfrowa. Idea – powstanie – zasób
  Ewa Stańczyk

 • Obecność książek Jana XXIII i o Janie XXIII w bibliotekach kieleckich
  Elżbieta Słoń

 • Rok Rodziny w Metropolii Górnośląskiej. Wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Barbara Kołodziej, Eliza Lubojańska

 

RECENZJE

 • „Święci Uśmiechnięci” – seria Wydawnictwa Świętego Wojciecha, Poznań 2010-2014
  Renata Dulian

 

SPRAWOZDANIA

 • Konferencja naukowa z okazji dwudziestopięciolecia koronacji Piety Skrzatuskiej (Koszalin, 8 czerwca 2013 roku)
  Magdalena Florianowicz

 • Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy, czyli jak poszerzać perspektywy indywidualnego rozwoju. Konferencja (Katowice, 17 kwietnia 2014 roku)
  Gabriela Łącka

 

Z ŻYCIA FEDERACJI FIDES

 • BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie) we Wrocławiu (Wrocław, 6-10 września 2014 roku)
  Katarzyna Materska

 • Sprawozdanie z pracy zarządu i przewodniczącego Federacji FIDES za okres od 4 września 2013 do 15 września 2014 roku
  ks. Jerzy Witczak

 • XX Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES – homilia (Tarnów, Wyższe Seminarium Duchowne, 15 września 2014 roku)
  bp Andrzej Jeż

 • Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Tarnów, 15-17 września 2014 roku)
  ks. Andrzej Jakóbczak

 • Protokół z XX Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Tarnów, 15-17 września 2014 roku)
  ks. Andrzej Jakóbczak

 • Sprawozdanie z XX Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Tarnów, 15-17 września 2014 roku)
  Gabriela Malinowska