R. 24(2018), nr 1(46)

fides_2017.1

Pobierz cały (PDF)

 

 • Uchwała nr 19/377/2017 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 października 2017 r., w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”
 • Statut Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych – Fides z siedzibą w Warszawie

 

ARTYKUŁY

 • Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Zasady opracowania
  Marta Czyżak

 • Motyw miasta w sztuce ilustratorskiej stosowanej w starych drukach na podstawie wybranych przykładów ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie
  Ks. Tomasz Garwoliński

 • Stosunek do książki dawnej na przykładzie egzemplarzy z księgozbioru Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Paweł Skalski

 • Biblioteka batignolska i woluminy z jej zasobów w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Maciej Matraś

 • Pamiątka, historia, tradycja rodzinna… O Drogach kalwaryjskich, czyli książce do nabożeństwa służącej dla użytku pątników, Kalwaryę Zebrzydowską zwiedzających, z dodatkiem historyi o cudownym obrazie Matki Boskiej, w bocznej kaplicy umieszczonym, oraz historyi klasztoru i kościoła
  Lucyna Sadzikowska

 • Opracowanie materiałów w Sekcji Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Zarys problematyki
  Andrzej Mycio

 • Ocena jakości bibliotek. Kwestie teoretyczne i metodologiczne
  Ewa Głowacka

 • Biblioteczne wykorzystanie narzędzi w chmurze
  Joanna Zoń

 

KOMUNIKATY

 • Wkład Biblioteki Parafialnej w obchody jubileuszu 100-lecia kościoła w Trzciance
  Edwin Klessa

 • Ks. Franciszek Blachnicki – wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, luty-październik 2017 roku)
  Agata Muc

 

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Iubilaeum Warmiae et Bibliothecae. Wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki „Hosianum”, red. Tomasz Garwoliński, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, Olsztyn 2016, ss. 271 + [1], ISBN 978-83-945219-1-2
  Danuta Konieczna

 • Bogusław Andrzej Baczyński, Mogiła rabacyjna na Cmentarzu Starym w Tarnowie. Grób uczestników nieszczęsnych wydarzeń z lutego 1846 roku, Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie, Tarnów 2017, ss. 143, ISBN 978-83-61470-96-0
  Paweł Glugla

 • Ryszard Żmuda, Dokumentacja stanu badań bibliologicznych o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1946-2015, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2017, ss. 418, ISBN 978-83-944147-7-1
  Bogumiła Warząchowska

 

SPRAWOZDANIA

 • Nowe rozwiązania w dziedzinie prawa autorskiego i ochrony danych osobowych – komentarze praktyczne dla bibliotekarzy. Seminarium w ramach XXXVI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach (Katowice, 7 września 2017 roku)
  Gabriela Łącka

 • Pierwsze Forum Dydaktyczne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (Katowice, 14 września 2017 roku)
  Bogumiła Warząchowska

 

Z ŻYCIA FEDERACJI

 • Sprawozdanie z działalności Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” i Zarządu za okres od 13 września 2016 do 5 września 2017 roku
  Ks. Jerzy Witczak

 • Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” (Toruń, 4-5 września 2017 roku)
  Ks. Tomasz Garwoliński

 • Protokół z XXIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” (Toruń, 5-7 września 2017 roku)
  Ks. Tomasz Garwoliński

 • Sprawozdanie z XXIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” (Toruń, 5-7 września 2017 roku)
  Oliwia Żwirbla

 

W sprawie zakupu zeszytów „Fides” można się zwracać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.