FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Konferencja Dyrektorów

‎22 stycznia na spotkaniu w Bibliotece UKSW w Warszawie dyrektorzy i kierownicy bibliotek UPJPII w Krakowie, UKSW w Warszawie, WT Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, WT Uniwersytetu Warmińskiego w Olsztynie, PWTW "Bobolanum" w Warszawie i PWT we Wrocławiu powołali do istnienia Konferencję Dyrektorów Bibliotek Wydziałów Teologicznych. Konferencja służyć będzie koordynacji pracy i wymianie doświadczeń bibliotek obsługujących wydziały teologiczne. Zebrania przewidziane są raz w roku, analogicznie do podobnych gremiów dyrektorów różnych typów bibliotek. Zaproszeni są przedstawiciele bibliotek wszystkich uczelni posiadających wydziały teologiczne.