FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Sto tysięcy wyświetleń

atlasLiczba wyświetleń atlasu Mercatora w naszej bibliotece cyfrowej przekroczyła właśnie sto tysięcy! Atlas Minor Gerardi Mercatoris a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus, wydany w Amsterdamie w 1610 roku, umieszczony w Księgozbiorze Wirtualnym FIDES na samym początku, w sierpniu 2006 roku, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Zdigitalizowany egzemplarz pochodzi ze zbiorów Biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.