FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Dostęp testowy do baz danych

Od 15 października do 15 grudnia 2009 r. trwa dostęp testowy do baz bibliograficznych i pełnotekstowych o tematyce religijnej ATLA oraz pakietu podstawowego eIFL-EBSCO dla Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES - dostęp i informacje w bibliotekach FIDES.