FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Nasze strony na nowym serwerze

Od 8 listopada działa nasz nowy, znacznie szybszy serwer komputerowy, zakupiony dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę. Na nowy serwer zostały przeniesione wszystkie usługi informacyjne i katalogowe, to jest strony WWW, FIDKAR FIDES, bazy MAK (w tym EBNT) oraz testowa instalacja EBNT w systemie Koha. Gdyby zauważyli Państwo jakieś nieprawidłowości w działaniu nowego serwera, proszę uprzejmie o ich zgłaszanie. W niedługim czasie uruchomimy też nową docelową wersję Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych (EBNT) w systemie Koha.

Jednocześnie przypominamy, że Federacja posiada także drugi serwer, na którym jest uruchomiony Księgozbiór Wirtualny. Obydwie maszyny są zainstalowane w serwerowni Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i obsługiwane przez informatyka PWT, co stanowi wkład finansowy tej uczelni w działalność FIDES.