FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Z ostatnich dni

Spotkanie Zarządu i zapowiedź Walnego Zgromadzenia

Zarząd Federacji "Fides" obradował 20-21 lutego w Sandomierzu. Miejsce obrad Zarządu nie było przypadkowe, ponieważ tam właśnie odbędzie się XXV Walne Zgromadzenie w dniach 3-5 września 2019 roku na zaproszenie Biblioteki Diecezjalnej, którą kieruje ks. dr Piotr Tylec. Proszę już teraz wpisać sobie te daty w kalendarzu i zarezerwować czas na przyjazd do tego historycznego miasta. Nie możemy zapewnić, że spotkamy tam serialowego o. Mateusza, ale na pewno spotkamy się tam my. Zakwaterowanie znajdziemy i będziemy obradować w Diecezjalnym Centrum Kultury, Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej "Quo vadis". Nie zabraknie również czasu na zwiedzanie Sandomierza. Chcemy obrady zacząć już o 16.00 - to zmiana w stosunku do wcześniejszych programów walnych zgromadzeń. Więcej informacji będzie podanych w późniejszym czasie.

Przeżywamy rok wyborczy. Proszę więc zadbać, by przyjeżdżający na Walne Zgromadzenie mieli prawo do głosowania. A czynne i bierne prawo wyborcze mają jedynie członkowie zwyczajni. Członek zwyczajny może działać przez pełnomocnika, ale wymaga to formy pisemnej.