FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Centralny Katalog Bibliotek Kościelnych FIDES

16 czerwca 2014 roku uruchomiony został Centralny Katalog Bibliotek Kościelnych FIDES. Katalog zawiera na razie tylko informacje o skatalogowanych zbiorach książek Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Sukcesywnie będą do niego dołączane katalogi innych bibliotek uczestniczących w projekcie.

Katalog jest obsługiwany przez system biblioteczny Koha w najnowszej wersji 3.16. System ten pozwala m.in. na pełne przeszukiwanie katalogu z jednego okienka, zawężanie wyników według różnych kryteriów, precyzowanie zapytań na podstawie ujednoliconych wzorcowych haseł autorskich i przedmiotowych. Wyniki wyszukiwania wzbogacone są w zdjęcia okładek i podane w nowoczesnej szacie graficznej. Możliwe jest przeglądanie opisów i okładek książek stojących obok siebie na półce w czytelni. System został dostosowany do pracy na urządzeniach mobilnych, a zwłaszcza smartfonach. Po zalogowaniu dostępne są kolejne funkcje: zamawianie książek, samodzielne przedłużanie terminu wypożyczenia, sprawdzanie stanu konta i przeglądanie historii własnych wypożyczeń, tworzenie list, zarządzanie ustawieniami konta, proponowanie zakupu nowych tytułów książek oraz wiele innych.

Dla haseł formalnych wykorzystywana jest Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych NUKAT, zaś do opracowania rzeczowego – Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Planowane jest nawiązanie współpracy z katalogiem centralnym NUKAT tak szybko, jak to możliwe, w celu pobierania wzorcowych rekordów bibliograficznych, współkatalogowania książek posiadanych przez biblioteki kościelne oraz szerokiego informowania o ich zasobach.

O utworzeniu wspólnego Centralnego Katalogu Bibliotek Kościelnych FIDES zdecydowali 29 listopada 2013 roku na spotkaniu w Bibliotece Księży Misjonarzy w Krakowie przedstawiciele ośmiu bibliotek federacji. Dotychczas do porozumienia przystąpiły biblioteki: AWSD w Białymstoku, Księży Misjonarzy w Krakowie, Prowincji Bernardynów w Krakowie, WSD w Legnicy, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej i PWT we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości dołączą do projektu następne biblioteki Federacji FIDES.

Adres katalogu: http://katalog.fides.org.pl