FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Bibliotekarze teologiczni z Europy we Wrocławiu

Od soboty 6 września do środy 10 września na zaproszenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES odbywać się będzie we Wrocławiu 43. Walne Zgromadzenie stowarzyszenia europejskich bibliotek teologicznych BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie). Dopiero po raz drugi gościć będą w Polsce przedstawiciele organizacji i bibliotek teologicznych z 15 krajów Europy oraz przewodnicząca American Theological Library Association (ATLA) ze Stanów Zjednoczonych. W tym roku pośród czterdziestu delegatów po raz pierwszy liczniej pojawią się bibliotekarze z Europy Środkowo-Wschodniej - Czech, Węgier, Rumunii i Polski.

Obrady toczyć się będą w sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Uczestnicy dzielić się będą swoimi doświadczeniami i omawiać wspólne projekty. Głównym tematem obrad jest konserwacja i zachowanie dla przyszłych pokoleń zbiorów bibliotecznych w kontekście doświadczeń Europy Środkowo-Wschodniej. Specjalne prezentacje o polskich bibliotekach kościelnych przygotowały pracownice Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. O cyfrowym scalaniu rozproszonego polskiego dziedzictwa kulturalnego przy pomocy Federacji Bibliotek Cyfrowych mówić będzie Marcin Werla, kierownik zespołu bibliotek cyfrowych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Podczas wizyty w Bibliotece Ossolineum uczestnicy zapoznają się z realizowanym tam projektem digitalizacji tej części zbiorów, która pozostała po wojnie we Lwowie. W niedzielę 7 września planowany jest wyjazd do Krzeszowa, połączony z prezentacją Biblioteki Sióstr Benedyktynek i jej zdigitalizowanych zbiorów umieszczonych w Bibliotece Cyfrowej Diecezji Legnickiej. W dalszej kolejności uczestnicy zwiedzą również Kościół Pokoju w Świdnicy i wysłuchają informacji o projekcie ratowania i opracowania zbiorów Archiwum parafii ewangelickiej w Świdnicy. Pełny program zjazdu znajduje się na stronie BETH.

Federacja FIDES została przyjęta do BETH w 1995 roku po oficjalnym erygowaniu jej przez Konferencję Episkopatu Polski i obecnie jest jednym z dwunastu członków zwyczajnych BETH. Przewodniczący Zarządu FIDES co roku bierze udział w zgromadzeniach ogólnych BETH. Poprzednie i zarazem pierwsze zgromadzenie BETH w Polsce odbyło się w Krakowie w dniach 12-18 września 1998 roku. Było ono zorganizowane w imieniu FIDES przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Akademii Krakowskiej.