FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Księgozbiór Wirtualny FIDES w Europeanie

12 grudnia 2009 zbiory cyfrowe umieszczone w naszym Księgozbiorze Wirtualnym Federacji FIDES stały się widoczne w portalu Europeana dzięki uczestnictwu w serwisie Federacji Bibliotek Cyfrowych, wraz z ponad 250 tysiącami obiektów z polskich bibliotek cyfrowych. Na początek Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES dostarczyła 684 publikacje, w tym ok. 600 artykułów z czasopism i całych zeszytów, 60 książek, 13 starych druków i inkunabułów (w tym słynny Atlas Minor Mercatora) oraz 3 rozprawy doktorskie. Obiekty te są dostępne do wyszukiwania dla wszystkich użytkowników Europeany. Na przykład zapytanie "Federacja FIDES" daje taki: wynik. Czekamy zatem na następne publikacje w bibliotece cyfrowej FIDES.

Europeana, jedna z flagowych inicjatyw Komisji Europejskiej, to portal internetowy stanowiący punkt dostępu do cyfrowej wersji kulturowego i naukowego dziedzictwa Europy. Portal ten dostępny jest od listopada 2008 roku pod adresem http://europeana.eu/. W momencie publicznego udostępnienia pozwalał on na dotarcie do około 2 milionów obiektów cyfrowych rozproszonych po całej Europie. W grudniu 2009, po przyłączeniu polskich bibliotek cyfrowych, liczba obiektów w Europeanie przekroczyła 5 milionów, z czego około 5,5% pochodzi z Polski. Wg aktualnych planów rozwoju do lipca 2010 roku Europeana ma osiągnąć poziom 10 milionów obiektów. Portal ten pełni niezwykle ważną rolę w udostępnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego krajów europejskich i dlatego istotne jest, aby Polska była w nim odpowiednio szeroko reprezentowana.

Główny polski dostawca obiektów do Europeany – Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) – to punkt integrujący sieć działających w Polsce bibliotek cyfrowych. Sieć polskich bibliotek cyfrowych budowana jest już od 2002 roku, a Federacja Bibliotek Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl/), tworzona przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, jest publicznie dostępna od czerwca 2007 roku. Obecnie FBC daje możliwość przeszukiwania opisów ponad 315 000 tysięcy obiektów cyfrowych. Poza tym, jest to również rozbudowana baza informacji o polskich bibliotekach cyfrowych, a także kluczowy element rozproszonego systemu wspierającego koordynację digitalizacji w Polskich bibliotekach. Warto podkreślić, że miesięcznie w bibliotekach cyfrowych przyłączonych do FBC udostępniane jest około 10 000 nowych obiektów. Dzięki nawiązaniu trwałego połączenia FBC z Europeaną, obiekty te będą lepiej widoczne i promowane na całym świecie.