FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Księga henrykowska w wersji cyfrowej

W Księgozbiorze Wirtualnym Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES od 9 lutego br. można oglądać wyjątkowy skarb – pełną kopię cyfrową rękopisu, zwanego Księgą henrykowską. Jest to niezwykle cenny dokument polskości Śląska, przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, sporządzony w latach 1268-1273. Znalazło się w nim pierwsze zapisane zdanie w języku polskim.

Pełny tytuł tego dokumentu brzmi: „Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Henrichow” czyli Księga założenia klasztoru Najśw. Maryi Panny w Henrykowie. Słynne pierwsze zdanie w języku polskim „day ut ia pobrusa, a ti poziwai”, co znaczy „pozwól, ja będę mełł, a ty odpocznij” znajduje się na s. 24 Księgi, wiersz 9 od dołu.

Ranga tego dokumentu jest nie do przecenienia, stąd myśl, aby dzięki technice cyfrowej udostępnić go wszystkim zainteresowanym. Księga henrykowska pojawia się w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji FIDES za łaskawą zgodą ks. prof. Józefa Patera, dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego i Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu. Digitalizację wykonał Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Więcej na ten temat w: Klasztor Księgi henrykowskiej