FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

O FIDES na konferencji w Gdańsku

W dniach 20-21 maja 2010 roku w Gdańsku odbędzie się IV Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”, poświęcona szeroko pojętej współpracy bibliotek, zorganizowana przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku, Bibliotekę Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytet Gdański. Poruszone zostaną zagadnienia współpracy „elektronicznej”, instytucjonalnej, współpracy w ramach stowarzyszeń, jak również międzynarodowej. Jeden z referatów poświęcony będzie współpracy bibliotek w ramach Federacji FIDES.

Omówione zostaną takie zagadnienia jak:

  • coroczne walne zgromadzenia – umożliwiające oprócz bardziej bezpośredniego niż e-maile i rozmowy telefoniczne kontaktu między członkami,
  • wymiana książek i czasopism między poszczególnymi placówkami,
  • zagadnienie Fidkara,
  • biblioteka cyfrowa – Księgozbiór Wirtualny Federacji,
  • współpraca z Bibliotheques Europeennes de Theologie oraz z fundacją Theological Book Network,
  • poruszona zostanie też kwestia własnych baz tworzonych przez poszczególne placówki.

Strona WWW konferencji

(nadesłała Justyna Waluś, Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego)