FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Bibliografia publikacji o zakonach

W Księgozbiorze Wirtualnym FIDES ukazała się wyjątkowa pozycja - niepublikowane dotąd, dwutomowe, obszerne (łącznie ponad 700 stron) dzieło Ryszarda Żmudy pt. „Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000”. Publikacja ma charakter nowatorski, gdyż Autor zdecydował się na udostępnienie jej w bibliotece cyfrowej przed ewentualną publikacją drukiem oraz będzie ją co pewien czas uzupełniał.

We wstępie dr R. Żmuda, rozumiejąc doskonale jako dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi potrzeby czytelników, pisze m.in.:

„Powszechnie wiadomo, że dokumentacja bibliograficzna jest niezbędna do racjonalnego rozwoju każdej dyscypliny naukowej. [...] Wydawcy nie biorą tego faktu pod uwagę, nastawieni na szybki zysk, opóźniają bądź wręcz po cichu blokują drukowanie bibliografii, potrzebnych w małych nakładach na wymianę wydawnictw w bibliotekach naukowych. Książki są dla nich towarem, a ich wersje elektroniczne zamieszczają na platformie cyfrowej, która zarabia pieniądze. Sądzę, że znakomita, bezpłatna, powszechnie dostępna i przyjazna Czytelnikowi biblioteka wirtualna Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES oraz inne regionalne biblioteki cyfrowe (http://fbc.pionier.net.pl/owoc) są bardziej odpowiednie dla kwerendzistów literatury naukowej. [...]

W tej sytuacji podjąłem decyzję - przed ewentualnym opublikowaniem - udostępnić eksperymentalnie w Internecie jako dokument elektroniczny: „Materiały do bibliografii o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000”, aby były powszechnie dostępne zainteresowanym osobom pomimo, że jeszcze nie posiadają ponumerowanych pozycji, odsyłaczy numerowych, wykazu skrótów, spisu źródeł i opracowań oraz indeksu. Prawdopodobnie wkrótce zamieszczę również w bibliotece cyfrowej FIDES katalog prac dyplomowych i dysertacji o zakonach, które zostały opracowane w Polsce w drugiej połowie XX wieku.

Prezentowany spis bibliograficzny zawiera ogromną ilość opisów bibliograficznych. Rejestruje publikacje dotyczące zakonów i zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich oraz materiały biograficzne i hagiograficzne dotyczące ich członków. Sądzę, że ta dokumentacja bibliograficzna obejmująca 55 lat, z naturalnymi cezurami chronologicznymi (koniec II wojny światowej i XX wieku), będzie przydatna użytkownikom informacji naukowej, którzy interesują się zakonami w naszym kraju” [s. 4-5].

T. 1: Osoby konsekrowane

T. 2: Instytuty życia konsekrowanego