FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Kondolencje Przewodniczącej Stowarzyszenia BETH

Drodzy Polscy Przyjaciele!

W imieniu BETH chcę, abyście wiedzieli, jak bardzo jesteśmy dotknięci tragicznymi wydarzeniami, które przeżywa Wasz kraj. W momencie, kiedy historyczna prawda zdawała się rodzić na nowo, śmierć tak wielu politycznych, wojskowych i intelektualnych elit napełniła nas smutkiem. Wygląda tak, jakby Historia się powtarzała, i jakby nadzieja była daleko. Również z powodu wybuchu wulkanu, który sprawił, że Polska nie otrzyma tak szerokiego hołdu, przygotowanego przez światowych przywódców.

Pomimo wszystkich obecnych zasmucających wydarzeń wiedzcie, że Wasz kraj jest dla nas przykładem. Nie zapomiamy, że dzięki "Solidarności" i Janowi Pawłowi II upadł sowiecki komunizm. Pokojowa droga, jaką wybrał Wasz kraj, aby dokonać zmiany, jest przykładem tego, co wiara może przynieść światu, przykładem orędzia pokoju i prawdy, głoszonego przez Jezusa. Jestem pełna nadziei, że wiara będzie tak prowadzić przywódców Polski, że jeszcze raz Wasz piękny i umiłowany kraj znowu się podniesie.

Z wyrazami szacunku i głębokiej przyjaźni

Odile Dupont
Dyrektor Biblioteki Instytutu Katolickiego w Paryżu
Przewodnicząca Zarządu BETH