FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Katalog bibliotek dominikańskich w NUKAT

Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie rozpoczęła w dniu 9 listopada br. współpracę z NUKAT (katalogiem centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich). Pierwsze rekordy pobrane przez bibliotekę są już opatrzone w katalogu NUKAT odnośnikami, kierującymi do jej własnego katalogu. Pomyślany jako wspólny katalog bibliotek dominikańskich w Polsce, obejmuje obecnie w całości zbiór książek i czasopism Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie, a także część księgozbiorów konwentów krakowskiego i warszawskiego. W przyszłości swoje księgozbiory będą dołączały doń systematycznie inne biblioteki klasztorów Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Katalog prowadzony jest w systemie Koha. Jego twórcą i administratorem jest o. Janusz Kaczmarek OP, dyrektor Biblioteki i członek komisji rewizyjnej Federacji "FIDES".