FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

O ratowaniu „Vita Christi” Ludolfa z Saksonii

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki oraz Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy zapraszają na wystawę: O ratowaniu „Vita Christi” Ludolfa z Saksonii. Uratowany inkunabuł Vita Christi z 1485 roku można obejrzeć również w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji FIDES.

Wernisaż wystawy będzie miał miejsce 12 lutego o godz. 15.00 w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie przy ul. Stradomskiej 4. Wernisaż poprzedzi o godz. 14.15 konferencja prasowa z udziałem konserwatorów, którzy przeprowadzili konserwację.

Wystawa dla zwiedzających będzie dostępna od 13 lutego do 20 marca 2011 roku w następujących godzinach: w poniedziałki, wtorki i środy od 14.00 do 17.00, natomiast w niedziele od 15.00 do 17.00.

Ludolf z Saksonii (ok. 1295-1377), zakonnik, pisarz religijny. Przez ponad 26 lat związany z dominikanami. W 1340 przeniósł się do kartuzów, pełniąc tam m.in. funkcję przełożonego w klasztorze w Strassburgu. Pozostawił po sobie wiele znakomitych dzieł, z których najwybitniejszym było „Vita Christi”. Poprzez nie wywarł wielki wpływ na kształt duchowości kartuzjańskiej, devotio moderna i licznego grona teologów, m.in. św. Franciszka Salezego, św. Ignacego Loyoli, św. Jana od Krzyża, św. Teresy Wielkiej.

Przeszło sześć wieków minęło od czasu napisania „Vita Christi”, a dzieło prawie nic nie straciło na swojej wartości, nadal zaliczane jest do ważnych komentarzy do Pisma Świętego. O jego popularności świadczy liczba wydań i przekładów. Od pierwszego, w roku 1474 w Strassburgu, aż do edycji paryskiej w roku 1880, było 88 wydań. Na wystawie zostanie zaprezentowany egzemplarz znajdujący się w zbiorach misjonarskich. Wydany został w 1495 roku w Norymberdze przez słynnego drukarza Antoniego Kobergera. Został on poddany gruntownej konserwacji.

Wystawa jest częścią wieloletniego projektu, przygotowanego przez Bibliotekę, którego zadaniem jest ochrona i konserwacja zabytkowego księgozbioru. W 2010 roku poddano konserwacji pełnej jeden inkunabuł, 78 druków ulotnych, natomiast konserwacją zachowawczą objęto 71 starodruków. Konserwację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Prace przeprowadziły konserwatorki dzieł sztuki: Katarzyna Wawrzyniak-Łukaszewicz i Agnieszka Ciesielska. Oprócz woluminów będzie można zobaczyć na wystawie zdjęcia dokumentujące przeprowadzoną konserwację.