FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Nowa biblioteka seminaryjna w Pelplinie

W Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie 20 października 2009 r. odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego, podczas której miało miejsce poświęcenie nowej biblioteki seminaryjnej.

Uroczystej Mszy św. z okazji inauguracji nowego roku akademickiego przewodniczył biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Barbara Góra z Krakowa. Tematem prelekcji była historia i zasoby biblioteki WSD w Pelplinie.

Następnie bp Szlaga pobłogosławił nową bibliotekę seminaryjnej. Przez prawie dwa lata adaptowano do tego celu budynek zwrócony Kościołowi w 2002 r. Został on wybudowany w 1938 r. Podczas wojny zajęli go Niemcy i wykończyli wnętrza. Po wojnie pełnił funkcję Diecezjalnego Domu Społecznego dla katolickich stowarzyszeń rezydujących w diecezji pelplińskiej. W 1951 r. władze komunistyczne odebrały go Kościołowi.

W nowej bibliotece znajdą się bogate zasoby historycznej biblioteki seminaryjnej. Będzie to 160 tys. woluminów, w tym książek i czasopism. Nowy budynek ma część magazynową, czytelnię, salę multimedialną, salę konferencyjną oraz pomieszczenia techniczne i mieszkaniowe. Adaptacja była możliwa dzięki wysiłkowi całej diecezji a także wsparciu ze środków unijnych za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego. Pelplińska kolekcja znana jest w Polsce i za granicą. Jej początki sięgają XVII w. Obok bogatego zbioru współczesnych książek, posiada ona cenne manuskrypty, inkunabuły, starodruki. Spora część zasobów jest dziełem cystersów, którzy mieli w Pelplinie swój klasztor. Najcenniejszym skarbem Pelplina jest jedyny w Polsce egzemplarz (dwa tomy) Biblii Gutenberga oraz Tabulatury Pelplińskie. Zawierają one rękopisy 911 kościelnych utworów chóralnych i instrumentalnych.

Z okazji otwarcia nowej Biblioteki WSD w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie otwarto wystawę „Galaktyka Gutenberga” prezentująca inkunabuły ze zbiorów Biblioteki WSD w Pelplinie.

KAI