FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Unikalna kolekcja druków ulotnych

W Księgozbiorze Wirtualnym FIDES zakończyliśmy publikowanie unikalnej kolekcji współoprawnych druków ulotnych ze zbiorów Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Publikacja grupowa zawiera 67 druków z XVIII w., dotyczących głównie historii Polski, oraz oprawiony wraz nimi jeden rękopis. Łącznie wszystkie te publikacje liczą około 900 skanów. Ponieważ brak było ich pełnych opisów katalogowych, wprowadzone metadane mogą wymagać uzupełnień i poprawek, o które prosimy bibliotekarzy i historyków.

Niezwykle cenny i obszerny dział w Bibliotece misjonarskiej stanowi zbiór druków ulotnych. Są one kapitalnym odzwierciedleniem ducha epoki i odnoszą się do najróżniejszych dziedzin życia społeczno-politycznego XVIII w. i I poł. XIX w. Zawierają m.in. listy pasterskie, kazania, sumariusze, mowy pogrzebowe, panegiryki, mowy sejmowe z lat 1766-1794, materiały Komisji Edukacji Narodowej. Całość kolekcji opublikowanej obecnie w Księgozbiorze Wirtualnym pomieszczona jest w klocku o sygnaturze 20 III B.

Klocki stanowią szczególne formy biblioteczne. Klocek introligatorski, inaczej druki współoprawne, to dwa lub więcej dzieł, z których każde stanowi jednostkę katalogową, połączonych mechanicznie wspólną oprawą. Połączenie wspólną oprawą wynikało z oszczędności materiałów - dawna książka była dobrem luksusowym. Części klocka dobierano bardziej pod względem formatu, stąd bardzo różne dzieła zawarte w jednym woluminie. Współoprawne pozycje przycinano do jednej wielkości, często kosztem druku. W tradycji misjonarskiej klocki introligatorskie zwano zwykle konwolutami. Zob. też - Informacja o wystawie: Druki ulotne, klocki, konwoluty.