FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Bullarium Ordinis Praedicatorum dostępne

Od dzisiaj w dominikańskiej bibliotece cyfrowej „Armarium” dostępna jest całość 8-tomowego Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum, monumentalnego źródła do badań nad historią Zakonu, opracowanego i wydanego w latach 1729-1740.

Zawiera ono bulle i przywileje dotyczące Zakonu Kaznodziejskiego wydane przez papieży począwszy od Innocentego III (1215) aż do Klemensa XII (1739). Prace nad tym dziełem zainicjował generał Antonin Cloche (1686-1720), zlecając je Thomasowi Ripollowi. Gdy z kolei Ripoll w 1725 r. został wybrany na generała Zakonu, prace nad Bullarium przekazał Antoninowi Bremondowi. Pierwszy tom Bullarium ukazał się drukiem w Rzymie w oficynie Hieronima Mainardiego w roku 1729, a ostatni, ósmy, jedenaście lat później. Całość obejmuje blisko 6 tys. stron druku.

Egzemplarze Bullarium przechowywane w Bibliotece Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów są zachowane w złym stanie (zniszczone przez wilgoć i owady). Aby można było z nich korzystać, zostały zdigitalizowane; obrazy cyfrowe poddano również procesowi rozpoznawania tekstu, co ułatwia wyszukiwanie informacji.