FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Schematyzmy diecezji wrocławskiej online

Badacze historii Kościoła na Śląsku otrzymali na swoje biurka nowe wygodne narzędzie. Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ukończyła właśnie digitalizację schematyzmów diecezji wrocławskiej z lat 1748-1942, które zostały umieszczone w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Cała kolekcja obejmuje 79 woluminów, z czego cztery to stare druki wydane w latach 1748, 1757, 1766 i 1799, i liczy łącznie ponad 15 tys. stron. Realizacja projektu zaczęła się w 2009 roku, ale stała się w pełni możliwa dopiero dzięki otrzymaniu w darze rok temu przez Bibliotekę PWT nowoczesnego skanera. Część tomów udostępniła do digitalizacji Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu.

Biblioteka PWT we Wrocławiu od 2006 roku należy do Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Do tej pory umieściła w DBC już prawie 400 publikacji. Publikacje te pogrupowane są w pięciu kolekcjach: książki i czasopisma wydane w PWT, prace doktorskie obronione w PWT, książki ze zbiorów Biblioteki wydane przed 1945 rokiem oraz stare druki. Dominuje w nich tematyka regionalna i związana z historią Kościoła oraz teologii uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Linki:

Schematyzmy diecezji wrocławskiej
Schematyzmy diecezji wrocławskiej XVIII w.
Kolekcja PWT w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej