FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Już 70 tysięcy opisów

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES staje się coraz większa i coraz lepsza. Wraz z kolejną aktualizacją naszej bazy całkowita liczba opisów bibliograficznych przekroczyła już 70 tysięcy i wynosi 70.017. Bibliografia istnieje dopiero niecały rok. Federacja FIDES tworzy ją we współpracy z Biblioteką Narodową.

W tym czasie Biblioteka Narodowa przekazała ok. 62,5 tys. rekordów z baz BZCZ, natomiast 7,5 tys. jest dziełem Federacji. W tej liczbie ponad 5 tys. to bibliografia zawartości 256 prac zbiorowych, zaś 2.240 opisów stanowi uzupełnienie bibliografii zawartości tych roczników czasopism, których brak w BZCZ. M.in. uzupełnione zostały już w całości lub w części następujące tytuły: „Communio”, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, „Liturgia Sacra”, „Studia Teologiczne” (Białystok), „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie”, „Warszawskie Studia Teologiczne”, „Premislia Christiana” i „Nasza Przeszłość”. Łącznie w bazie są już opisy ze 175 tytułów czasopism. Ponad 1300 opisów posiada linki do pełnych tekstów, co jest całkowitą nowością tej bibliografii w porównaniu z BZCZ.

Baza EBNT cały czas jest porządkowana, ujednolicane są hasła autorskie według kartoteki wzorcowej NUKAT i hasła przedmiotowe według najnowszej wersji języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHPBN). Planowane jest uzupełnianie bibliografii kolejnych wcześniejszych roczników czasopism i dodawanie zawartości kolejnych prac zbiorowych, zwłaszcza serii wydawniczych. Poszerzenie zakresu bazy byłoby jeszcze większe, gdyby włączyły się w pracę kolejne ośrodki, a szczególnie wydziały teologiczne.