FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich

Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polska Grupa Narodowa IAML we współpracy z Archidiecezjalną Komisją ds. Śpiewu, Muzyki Kościelnej i Służby Liturgicznej, Muzeum Archidiecezjalnym, Archiwum Archidiecezjalnym oraz Studium Muzyki Kościelnej w Gnieźnie organizuje konferencję „Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich” w dniach 26-28 września 2012 roku w Gnieźnie. Honorowy patronat nad konferencją objął Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Józef Kowalczyk, Prymas Polski oraz Starosta Gnieźnieński Pan Dariusz Pilak.

Organizatorzy kierują zaproszenie do bibliotekarzy, archiwistów i badaczy-muzykologów, którzy w swojej pracy podejmują zagadnienia muzyki kościelnej z perspektywy źródłowej oraz osób związanych w muzyką kościelną na co dzień. Planują, aby w czasie konferencji zostały przedstawione referaty na temat zbiorów muzyki kościelnej, które znajdują się w polskich archiwach i bibliotekach kościelnych, akademickich, publicznych oraz kolekcjach innych instytucji i stowarzyszeń muzycznych. Pragną, aby spotkanie w Gnieźnie przyczyniło się do lepszego poznania tych zbiorów oraz nawiązania kontaktów różnych środowisk zainteresowanych tą samą tematyką, a działających na różnej płaszczyźnie.

Więcej na stronie Konferencji pod adresem: http://www.iaml.pl/Konferencja_Gniezno_2012.htm