Warszawa - Biblioteka Papieskich Dzieł Misyjnych

Logo PDM

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, tel. 22-679-67-28

Stan na dzień 30.04.2009 r.