Obra - Biblioteka WSD Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

64-211 Obra, ul. Szkolna 12, tel. 68-384-20-47

Stan na dzień 22.02.2021 r.