Tezaurus Nauk Kościelnych

TDBK - TEZAURUS DLA BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH (v.4 - 2009 r.)

TDBK jest kumulacją baz cząstkowych tezaurusów dla nauk kościelnych opracowywanych na zlecenie Federacji FIDES w latach 2002-2007 oraz bazy JHP BN. Pomysłodawcą i redaktorem całości był ks. Krzysztof Gonet. Obecnie prace nad Tezaurusem Nauk Kościelnych zostały zawieszone.

Zob. też: Podstawy budowy tezaurusa : poradnik / Jadwiga Woźniak-Kasperek

Poniżej studyjne bazy cząstkowe słów kluczowych i deskryptorów z nauk kościelnych (opracowania z lat 2002-2007). Weszły one w skład TDBK, a umieszczenie ich tutaj ma charakter historyczny.

1. Słownik słów kluczowych z teologii i historii Kościoła (wersja studyjna 2002)

2. Tezaurusy nauk kościelnych - pliki PDF

Projekt podziału nauk teologicznych dla Tezaurusa