Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych

Baza tworzona przez Federację Bibliotek Kościelnych „Fides” we współpracy z Biblioteką Narodową. Indeksuje w całości zawartość polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych, w tym filozofii chrześcijańskiej i prawa kanonicznego (zob. pełną listę) oraz zawartość prac zbiorowych (serie wydawnicze, księgi jubileuszowe, materiały konferencyjne itp.) - zob. pełną listę. Zawiera także niewielką liczbę opisów artykułów wybranych z innych czasopism i prac zbiorowych. Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne, wydziały teologiczne oraz diecezjalne i zakonne instytucje naukowe. Zasięg chronologiczny bazy - zasadniczo od roku 1980 (niektóre tytuły w całości, również z lat wcześniejszych).

Wejście do bazy

 

Przyjęto zasadę, że indeksowane będą wszystkie artykuły i recenzje zawarte w wybranych tytułach, jakkolwiek nie wszystkie mogłyby być zaliczone do zakresu nauk teologicznych. Tam, gdzie to możliwe, opisy zawierają linki do publikacji pełnotekstowych, dostępnych w bibliotekach cyfrowych. Do opisów wprowadzane są śródtytuły artykułów, jak również tytuły tłumaczeń i streszczeń obcojęzycznych. W opracowaniu przedmiotowym wykorzystywany jest język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Hasła autorskie zgodne są z kartoteką wzorcową NUKAT.

Baza EBNT jest uzupełniana zasadniczo w odstępach miesięcznych danymi przekazywanymi przez Zakład Bibliografii Zawartości Czasopism BN oraz w sposób nieregularny opisami powstającymi w bibliotekach Federacji „Fides”. Mają one uzupełnić braki bibliografii zawartości czasopism wstecz do roku 1980 włącznie, jak również dostarczać opisy artykułów zawartych w kolejnych pracach zbiorowych. W przyszłości nie jest wykluczone dodawanie pojedynczych opisów artykułów z zakresu nauk teologicznych z innych źródeł.

W zamierzeniu redaktorów EBNT ma stanowić kontynuację Bibliografii Nauk Kościelnych za lata 1940-1979, powstałej w wyniku przeniesienia do bazy komputerowej i poprawienia „Bibliografii Historii Kościoła za lata 1940-1979”, wydawanej drukiem przez ATK.

Bibliografia została uruchomiona 2 kwietnia 2011 roku - w 6. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. W systemie Koha działa od 25 listopada 2014 roku.

Pierwsza wersja bazy powstała ze scalenia opisów wybranych z baz BZCZ 1996-2004 (po konwersji do formatu MARC 21) i BZCZ 2005- oraz baz bibliograficznych tworzonych przez biblioteki „Fides” - Communio, Homo Meditans, Opolska Bibliografia Teologiczna i Wrocławska Bibliografia Teologiczna.

Uwagi i sprostowania proszę nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Statystyka bazy na dzień 8.10.2016

Baza EBNT zawiera 101 135 opisów, w tym opisy:

  • 90 842 artykułów ze 202 tytułów czasopism
  • 10 293 artykułów z 514 prac zbiorowych

Pochodzenie opisów bibliograficznych:

  • Biblioteka Narodowa - 84 804
  • Federacja „FIDES” - 16 331

Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Archiwum aktualności