Zakończyło się 19. Walne Zgromadzenie

W środę 4 września 2013 roku we Wrocławiu zakończyło się 19. Walne Zgromadzenie Federacji. W ostatnim dniu odbyły się wybory władz FIDES na kolejną trzyletnią kadencję. Przewodniczącym zarządu został wybrany ponownie ks. Jerzy Witczak, dyrektor Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Poza tym w składzie zarządu zaszła tylko jedna zmiana. W skład zarządu weszli ponownie: dr Bogumiła Warząchowska (kierownik Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) - jako wiceprzewodnicząca, ks. Tomasz Garwoliński (dyrektor Biblioteki WSD Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie) - sekretarz i rzecznik prasowy oraz ks. dr Wacław Umiński CM (dyrektor Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie) - skarbnik. Nowym członkiem zarządu został ks. Andrzej Jakóbczak - dyrektor Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Ponadto wybrana została komisja rewizyjna w składzie: o. Grzegorz Filipiuk OFMCap (przewodniczący), Ewa Poleszak i Edwin Klessa. W walnym zgromadzeniu uczestniczyło 69 osób z 43 bibliotek członkowskich Federacji.