XV Walne Zgromadzenie FIDES

W dniach 7-10 września 2009 r. odbyło się w Olsztynie w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej "Hosianum" XV Walne Zgromadzenie Federacji FIDES.

Uczestniczyło w nim ponad 50 przedstawicieli 34 bibliotek kościelnych z całej Polski. Obecny był również Ks. Bp Prof. Dr hab. Andrzej Siemieniewski - Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji FIDES.

Podczas Walnego Zgromadzenia dyskutowano o aktualnych problemach bibliotek kościelnych, takich jak: zachowanie i konserwacja zabytkowego księgozbioru (szczególnie na przykładzie troski o starodruki Biblioteki Hosianum) czy tworzenie bibliotek cyfrowych. W związku z zaprzestaniem przez Bibliotekę Narodową prac nad programem bibliotecznym MAK zastanawiano się również nad trudną sytuacją, w jakiej wkrótce może się znaleźć większość kościelnych bibliotek.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mieli okazję zapoznania się z dziedzictwem historycznym Warmii, zarówno dzięki konferencji dotyczącej historii Biblioteki Hosianum i jej zabytkowego księgozbioru, jak też dzięki zwiedzaniu zamku Kapituły Warmińskiej i bazyliki konkatedralnej w Olsztynie, sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie, sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej w Glotowie i bazyliki kolegiackiej w Dobrym Mieście.