Sprawozdanie z 22. Walnego Zgromadzenia

Przedstawiamy informację o przebiegu i rezultatach 22. Walnego Zgromadzenia Federacji FIDES. Podczas obrad wybrano nowe władze federacji na kolejną 3-letnią kadencję.

 1. XXII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES odbyło się w Warszawie na zaproszenie Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniach 12-14 września 2016 roku. Miało ono miejsce w 25. rocznicę powstania federacji. Wzięło w nim udział ponad sześćdziesięciu przedstawicieli czterdziestu kilku bibliotek kościelnych w Polsce, bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji FIDES oraz zaproszeni goście (m.in. członkowie honorowi i członkowie Rady Naukowej „Fides. Biuletynu Bibliotek Kościelnych”).
 2. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu nadało honorowe członkostwo Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES następującym osobom: ks. dr hab. Mieczysławowi Olszewskiemu, o. prof. dr hab. Rolandowi Prejsowi OFMCap., prof. dr hab. Irenie Socha, prof. dr hab. Zbigniewowi Żmigrodzkiemu.
 3. Kilka razy pojawiał się postulat zmiany lub przemodelowania statutu naszej federacji, ze względu na zmieniające się czasy i pojawiające się nowe wyzwania.
 4. Ks. Jerzy Witczak przekazał informacje o katalogu wspólnym FIDES i poprowadził dyskusję o przyszłości katalogów komputerowych w programie bibliotecznym MAK. Federacja zdecydowała się na pogram Koha, który wcześniej był wprowadzony przez biblioteki dominikańskie. Dyskusja doprowadziła do wniosku, że projekt funkcjonuje już dwa lata i spełnia pokładane w nim nadzieje. Opiera się na ścisłej współpracy z NUKAT, z którego pobierane są wzorcowe opisy bibliograficzne i do którego wprowadzane są nowe opisy, tworzone przez biblioteki współpracujące. W ten sposób oszczędza się czas i uzyskuje jednolitość opracowania. Pozwala to również na szerokie upowszechnianie informacji o naszych zbiorach. Przyjęte rozwiązanie jest też najtańsze z możliwych. Nie wymaga zakupu komputerów i oprogramowania, nie wymaga też obsługi informatycznej w poszczególnych bibliotekach.
 5. Dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW, poprowadziła sesję z okazji 25 rocznicy powstania Federacji FIDES. Ks. Krzysztof Gonet wspominał powstanie Federacji FIDES przed dwudziestu pięciu laty, zaś ks. dr Jerzy Witczak ukazał jak wygląda to stowarzyszenie bibliotek kościelnych dziś. Z kolei prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata mówiła na temat: Organizacja wiedzy i systemy organizacji wiedzy w Internecie. Nowe kierunki badań i modele narzędzi. Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek przedstawiła referat: Ważniejsze problemy bibliotek naukowych w Polsce – wybór subiektywny.
 6. Bogumiła Warząchowska przedstawiła sprawy „Fides. Biuletynu Bibliotek Kościelnych”. Wręczyła również egzemplarze autorskie tym osobom, które napisały artykuły i inne teksty do dwóch najnowszych numerów. Pani Warząchowska zachęcała do publikowania w czasopiśmie. Omówiła wyniki ankiety dotyczącej naszego półrocznika. Do redakcji wpłynęły osiemdziesiąt trzy odpowiedzi.
 7. Następnie przeprowadzono wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2019. Przewodniczącym Zarządu został wybrany ks. Jerzy Witczak. Do Zarządu weszli również: Bogumiła Warząchowska (zastępca przewodniczącego), ks. Tomasz Garwoliński (sekretarz), ks. Wacław Umiński (skarbnik) i Katarzyna Materska (członek). Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: ks. Bogusław Dygdała (przewodniczący), o. Grzegorz Filipiuk OFMCap. (sekretarz) i Edwin Klessa.
 8. Nie zgłoszono żadnych propozycji miejsca przyszłorocznego XXIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.
 9. Podczas wieczornego spotkania szkoleniowego o. Janusz Kaczmarek OP podzielił się kilkoma uwagami związanymi z katalogowaniem.
 10. Trzeci dzień XXII Walnego Zgromadzenia wypełniła sesja w Centrum NUKAT. Na początku wszystkich powitała pani Ewa Kobierska-Maciuszko, kierownik Centrum NUKAT. Następnie pani Bożena Rogoźnicka starała się odpowiedzieć na pytanie czy współpraca z katalogiem NUKAT jest wyzwaniem czy wsparciem dla bibliotekarza. Jacek Laskowski zaprezentował referat: Przejrzystość segmentu religijnego bazy NUKAT – postulat precyzyjności w opracowaniu formalnym i przedmiotowym dokumentów chrześcijańskich i chrześcijaństwa dotyczących. Na koniec Leszek Śnieżko i Magdalena Rowińska spojrzeli na RDA okiem teoretyka i praktyka.
 11. Uczestnicy walnego zgromadzenia zwiedzili Bibliotekę UKSW, Bibliotekę Uniwersytecką oraz Bibliotekę WMSD w Warszawie.