23. Walne Zgromadzenie w Toruniu

XXIII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES odbyło się w dniach 5-7 września 2017 roku w Toruniu w Centrum Dialogu i Bibliotece Diecezjalnej im. ks. Stanisława Kujota na zaproszenie ich dyrektora, ks. dr. Bogusława Dygdały. Uczestnicy znaleźli zakwaterowanie w Domu Rekolekcyjnym oo. Redemptorystów, a obrady odbywały się w Centrum Dialogu.

PROGRAM

5 września 2017 roku (wtorek)

16.00 – zakwaterowanie i rejestracja uczestników (Dom Pielgrzyma, ul. św. Józefa 23/35)

18.00 – kolacja

19.00 – rozpoczęcie obrad (Centrum Dialogu, Pl. Frelichowskiego 1)

6 września 2017 roku (środa)

  7.30 – Msza święta w kaplicy Domu Pielgrzyma pod przewodnictwem bpa Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata KEP

  8.30 – śniadanie

UROCZYSTA SESJA PLENARNA (Centrum Dialogu)

  9.30 – powitanie uczestników

  9.45 – Kultura oceny w bibliotekach – prof. dr hab. Ewa Głowacka, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

10.30 – Ukryty internet – dr Natalia Pamuła-Cieślak, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

11.15 – przerwa kawowa

11.45 – Wykorzystanie biblioteczne narzędzi w chmurze – dr Joanna Zoń, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

12.15 – Opracowanie publikacji z zakresu religii z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej – dr Bartłomiej Kaczorowski, kierownik Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej

13.00 – wystąpienia sponsorów

13.30 – obiad

15.00 – obrady (m.in. sprawy bieżące federacji; Katarzyna Mituś – o zmianach w formacie MARC21; ks. Jerzy Witczak – o zaawansowanych funkcjach programu Koha)

18.00 – kolacja

19.00 – spacer po Starym Mieście

7 września 2017 roku (czwartek)

7.30 – Msza święta w kaplicy Domu Pielgrzyma

8.30 – śniadanie

9.45 - Wizyta w Bibliotece Głównej UMK

12.30 – obiad

ZAKWATEROWANIE

Dom Pielgrzyma w Toruniu, ul. Św. Józefa 23/35 http://dompielgrzymawtoruniu.pl/

Koszt pobytu za 2 noclegi z posiłkami (od kolacji 5 IX do obiadu 7 IX) w pokoju dwuosobowym: 160 zł od osoby, zaś w pokoju  jednoosobowym: 220 zł od osoby. Ilość miejsc w pokojach jednoosobowych jest ograniczona!

W razie uczestnictwa tylko w części spotkania opłata zostanie naliczona za faktycznie wykorzystane noclegi i posiłki zgodnie z cennikiem Domu Pielgrzyma. UWAGA: cena za całość jest niższa niż wynika to z cennika, więc tym bardziej zachęcamy do udziału w całym spotkaniu!

Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma 5 IX od godz. 16.00 (w miarę wolnych miejsc część pokoi może być dostępna wcześniej). Zwolnienie pokoi najpóźniej do godz. 14.00 w dniu 7 IX.

Księża przywożą ze sobą alby i stuły.