24. Walne Zgromadzenie

W tym roku 24. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" odbędzie się w Katowicach w dniach 4-6 września. Zaprasza nas i spotkanie organizuje Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Uczestnicy będą zakwaterowani w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, a obrady będą mieć miejsce w tymże seminarium oraz na Wydziale Teologicznym Uniwesytetu Śląskiego.

Program Zjazdu

4 września 2018 roku (wtorek)

16.30 przyjmowanie uczestników

18.30 kolacja

19.30 powitanie uczestników (ks. dr Marek Panek, rektor WŚSD, ks. dr Jerzy Witczak,  przewodniczący Zarządu oraz dr Bogumiła Warząchowska, kierownik BT UŚ)

20.00 miłe spotkanie integracyjne z bufetem

21.00 Msza Święta (dla chętnych)

5 września 2018 roku (środa)

7.00 Msza Święta w kaplicy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego

8.00 śniadanie

9.00 obrady w auli Wydziału Teologicznego, ul. Jordana 18

1) Druki ulotne w bibliotekach kościelnych – gromadzenie i ochrona  (ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor – Wydział Teologiczny UŚ)

2) „Umówiłem się z Prowincjałem  Zakonu Dominikanów nie opodal Kościoła p.w. Św. Rocha”, a może: „Umówiłem się z prowincjałem  zakonu dominikanów nieopodal kościoła pw. św. Rocha”, czyli rzecz o tym, co zmienia się w polskiej ortografii i dlaczego (na przykładzie pisowni słownictwa religijnego) (prof. dr hab. Danuta Krzyżyk – Wydział Filologiczny UŚ)

dyskusja

10.30 przerwa kawowa

11.00 kontynuacja obrad

3) Informatyczne narzędzia zarządzania informacją własną (prof. dr hab. Jacek Tomaszczyk – Dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ)

4) RODO – szanse i zagrożenia dla bibliotek (mgr inż. Andrzej Koziara – Dyrektor Biblioteki Politechniki Śląskiej)

dyskusja

zwiedzanie wystawy „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 50-lecie istnienia (hol Wydziału Teologicznego)

13.00 obiad

15.00 zwiedzanie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

17.00 zwiedzanie Biblioteki Akademii Muzycznej i Muzeum Organów; koncert organowy
w wykonaniu prof. dr. hab. Juliana Gembalskiego

18.30 kolacja

19.00 kontynuacja obrad w czytelni Biblioteki Teologicznej

Omówienie Ankiety o Walnym Zgromadzeniu Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”
(ks. Bogusław Dygdała, Bogumiła Warząchowska)

zwiedzanie Biblioteki Teologicznej UŚ

spotkanie w grupach tematycznych

6 września 2015 roku (czwartek)

7.00 Msza Święta w kaplicy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego

8.00 śniadanie

9.00 obrady (sala w seminarium)

1) Analiza rozwoju tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji – prezentacja bazy „Bibliografia Regionalna” (mgr Anita Tomanek – Biblioteka Śląska)

2) FRBR, RDA – o co w tym wszystkim chodzi? (o. Janusz Kaczmarek OP – Biblioteka Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie)

3) Architektura informacji na przykładzie wybranych serwisów internetowych bibliotek kościelnych (dr Anna Matysek – Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ)

11.00 przerwa na kawę

11.30 kontynuacja obrad: sprawozdanie z pracy Zarządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, sprawy bieżące Federacji „Fides”

13.00 obiad