Zapowiedź 26. Walnego Zgromadzenia

Aktualizacja - 8 VI 2020: W związku z zaistniałą sytuacją oraz po konsultacjach online Zarząd Federacji podjął spodziewaną, niestety, decyzję o odwołaniu tegorocznego Walnego Zgromadzenia „Fides” w Częstochowie w dniach 2-4 września. Za zaproszenie do Częstochowy i za poczynione już przygotowania bardzo dziękujemy ks. dr. Kamilowi Zadrożnemu – dyrektorowi Biblioteki WSD w Częstochowie. Mamy nadzieję, że skorzystamy z tego miłego zaproszenia w niedalekiej przyszłości. W zamian zaproponujemy najprawdopodobniej skrócone spotkanie online w jakiejś formie w tym samym terminie w godzinach pracy.

W 2020 roku 26. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" odbędzie się w Częstochowie w dniach 2-4 września. Zaprasza nas i spotkanie organizuje Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej z jej dyrektorem - ks. dr. Kamilem Zadrożnym na czele. Szczegółowy program zostanie podany w terminie późniejszym.