Nowy numer biuletynu FIDES

Ukazał się kolejny podwójny numer czasopisma FIDES : Biuletyn Bibliotek Kościelnych - 2010, nr 1-2 (30-31). Od poprzedniego numeru, tj. 2009, nr 1-2, nasz biuletyn jest czasopismem recenzowanym. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. dr hab. Jan Bednarczyk, dyrektor Biblioteki UPJPII w Krakowie, a sekretarzem redakcji pani Bogumiła Warząchowska, kierownik Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach. Podajemy spisy treści dwóch ostatnio wydanych numerów: 2010, nr 1-2 oraz 2009, nr 1-2. Zapraszamy do lektury w bibliotekach. Zachęcamy też do przysyłania materiałów na tematy związane z działalnością bibliotek kościelnych, zwłaszcza należących do Federacji.