Biuletyn FIDES 2011 i ...

Biuletyn FIDESDzięki staraniom Zarządu i Redakcji ukazał się kolejny podwójny numer czasopisma „FIDES : Biuletyn Bibliotek Kościelnych” za rok 2011, nr 1-2 (32-33). Przypominamy, że od nr 1-2 z 2009 roku nasz biuletyn jest czasopismem recenzowanym. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. dr hab. Jan Bednarczyk, dyrektor Biblioteki UPJPII w Krakowie, a sekretarzem redakcji pani Bogumiła Warząchowska, kierownik Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach. Podajemy tu jego spis treści i zapraszamy do lektury w bibliotekach. Zachęcamy też do przysyłania materiałów na tematy związane z działalnością bibliotek kościelnych, zwłaszcza należących do Federacji.

Jednocześnie zachęcamy do przeczytania historycznego pierwszego numeru Biuletynu z roku 1995, który po digitalizacji dostępny jest od dzisiaj w Księgozbiorze Wirtualnym FIDES.