Zapowiedź XVIII Walnego Zgromadzenia

Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES oraz Biblioteka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i Centralna Biblioteka Caritas im. Józefa von Eichendorffa w Opolu zapraszają na XVIII Walne Zgromadzenie Federacji, które odbędzie się w Opolu w dniach 18-20 września 2012 r. Gościć nas tam będzie Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu i jego Rektor, ks. dr Grzegorz Kadzioch. Zakwaterowanie mamy zapewnione w budynku Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. W programie m.in. zwiedzanie Biblioteki WTUO i Centralnej Biblioteki Caritas oraz wykłady zaproszonych gości. Podczas spotkania przewidziany jest również wyjazd na Górę św. Anny i do Kamienia Śląskiego. Szczegóły organizacyjne podamy wkrótce.